top of page

【球員特效精華EP.1】環球經皇娛樂 VS 君豪滑牛 25072022

我地致力舉辦香港不同既高質素體育活動,我地第一步會舉辦足球既四角賽作為試點,之後就會舉辦聯賽形式既比賽。⚽️🏀🏈⚾️🥎🏐🏉🥏🎱🪀🏓🏸🏒🏑🥍🏏🪃🥅⛳️🪁🛝🏹🎣🤿🥊🥋🎽🛹🛼🛷⛸🥌🎿⛷🏂


1 次查看0 則留言
bottom of page